To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet na warsztaty
już niedostępne -

Warsztat skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych wprowadzeniem TIK w szkole. Zapraszamy nauczycieli zajmujących się kształceniem przedsiębiorczości, np. poprzez przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (Szkoły Zawodowe).

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą tabletu lub laptopa.

Opis warsztatu:

Warsztaty "Wykorzystanie branżowych symulacji biznesowych, czyli jak uczyć biznesu w szkole średniej" skierowane są do nauczycieli przedmiotów podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce oraz zarządzanie firmą w branży (Szkoły Zawodowe). W trakcie warsztatów nauczyciele wezmą udział w symulacji biznesowej, gdzie będą podejmować realistyczne decyzje biznesowe m.in.:

  • projektowanie oferty,
  • zakup sprzętów i materiałów,
  • zatrudnienie pracowników,
  • reklama tradycyjny oraz internetowa,
  • ustalenie cen.

Na podstawie podjętych decyzji uczestnicy otrzymają wyniki swoich działań, które zostaną poddane analizie.

Warsztat zostanie zakończony dyskusją nt. atrakcyjności oraz możliwości wykorzystania narzędzi na lekcjach. Wykorzystane gry w trakcie warsztatu symulują prowadzenie działalności gospodarczej w wybranej branży (np. warsztat samochodowy, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, serwis komputerowy, biuro podróży).

Główne zastosowanie gier to nauka zarządzania i przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych i ekonomicznych graczy, zdobywanie praktycznego doświadczenia w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz praca w grupie.

Szczegółowe informacje dotyczące branżowych symulacji biznesowych Revas można znaleźć na stronie www.revas.pl.

o prowadzących:

Wojciech Pitura - przedsiębiorca, wykładowca, trener, doradca biznesowy

Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu Revas sp. z o.o., pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Certyfikowany trener symulacji biznesowych, który od 10 lat prowadzi lekcje, zajęcia, szkolenia z wykorzystaniem gier decyzyjnych dla uczniów, studentów, pracowników firm. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu gier decyzyjnych/symulacji biznesowych dla uczniów i studentów. Jest autorem lub współautorem takich symulacji jak Warsztat samochodowy, Biuro podróży, Serwis IT, Salon fryzjerski, Firma transportowa, Salon kosmetyczny, Wirtualny Oddział, Wirtualna klinika, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne czy Wirtualny Doradca. Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu seed capital Innofund oraz przewodniczący rady nadzorczych Lamode sp. z o.o. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation.

Elżbieta Szczepaniak - przedsiębiorca, wykładowca, trener, doradca biznesowy

Współwłaściciel oraz Wiceprezes Zarządu Revas sp. z o.o., pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie gdzie od 9 lat prowadzi szkolenia i zajęcia dydaktyczne z ekonomii, marketingu, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, zajmuje się współpracą międzynarodową. Kieruje Centrum Studiów Międzynarodowych WSIiZ. Brała udział i koordynowała krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne i szkoleniowe skierowane do młodzieży oraz pracowników MŚP. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation. Ukończyła szkolenie Gamification Uniwersytetu Pennsylwania z zakresu grywalizacji (wykorzystanie elementów gier m.in. w edukacji).

Warsztat odbywa się jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowej Konferencji "BeZee. Trendy w edukacji"

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk biznes Elżbieta Szczepaniak Wojciech Pitura